Shorteu i Madh për çmimin “200.000 lekë – 1 vit blerje në QTU”